Khách sạn tại Viên Chăn

Danh sách khách sạn giá tốt nhất tại Viên Chăn Lào

Anou Paradise Hotel
P.O. Box: 3655, 1-3 Hengboun Street, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 630-4.
Fax: (856-21) 213 635.
Aroon Hotel
Saylom Road, Hatsadi Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 263 023, 263 024.
Fax: (856-21) 263 025.

Châu Á Pavilion Hotel
379 Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 212 430-2, 222 890.
Fax: (856-21) 213 085.
Aroon Residence Hotel
Saylom Road, Hatsady Nưa, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 263 023-4. Fax: (856-21) 263 025.
B & P Hotel
Khounboulom Road, Chùa Long Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 241 694, 241 066. Fax: (856-21) 240 916.
Boutchadakham Hotel
Dongpalane đường, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 452 053-4. Fax: (856-21) 412 729.
Điện thoại di động: (856-20) 5512 117.

Beau Rivage Mekong Hotel
Fa Ngum Road, Ban Seetarn Nưa, P. O. Box 9.015, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 243 350, 243 376. Fax: (856-21) 243 345.
Điện thoại di động: (856-20) 561 0422.
Chaleunxay Hotel
P. O. Box 1099, Khouvieng Road,
Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 243 350, 243 376. Fax: (856-21) 243 345.
Điện thoại di động: (856-20) 561 0422.

Chanthapanya Hotel
Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 241 451.  Fax: (856-21) 244 283.

 

Cosmo Tập đoàn khách sạn
P. O. Box 9.015, Ban Phakhao, Xaithany Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 711 175-7.  Fax: (856-21) 710 036.
Điện thoại di động: (856-20) 7600 255.

Day Inn Hotel
4.083 POBox, 059 / 3 Pangkham Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 223 847-8, 222 985. Fax: (856-21) 222 984.
Duang Deuane Hotel
P.O. Box: 6.881, Norkeokoumman Road, Mixay Village, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 222 301-3.  Fax: (856-21) 222 300.
Duang Siripanya Hotel
Phonthan Nưa Làng, Saysettha Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại di động: (856-20) 5507 282, 5003 995.

Don Chan Palace Hotel
Fa Ngum Road, Sisattanak Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 244 288.  Fax: (856-21) 244 111-2.
Ekalath Metropol Hotel
P.O. Box: 3.179, Samsenthai Road, Chanthabouly Quận, Thủ đô Viêng Chăn.
Điện thoại: (856-21) 213 420-1.  Fax: (856-21) 213 421.

 


Leave a Reply

Share
be a pal and share this would ya?
Khách sạn tại Viên Chăn