Xe Văng Viêng – Luông Pha băng

Hành trình từ Văng Viêng đi sang Luông Pha Băng với các hãng xe khách chạy như sau: VIP BUS, EXPRESS, MINIBUS

TUYẾN XE TỪ VĂNG VIÊNG ĐẾN LUANG PRABANG:

Bến xe đi Bến xe đến Giờ đi Giờ đến Nhà xe
VĂNG VIÊNG LUANG PRABANG 09h00 15h00 Địa Phương
VĂNG VIÊNG LUANG PRABANG 10h00 15h00 Express
VĂNG VIÊNG LUANG PRABANG 14h00 20h00 Địa Phương

TUYẾN XE TỪ LUANG PRABANG ĐẾN VĂNG VIÊNG:

Bến xe đi Bến xe đến Giờ đi Giờ đến Nhà xe
Luang Prabang Văng Viêng 09h30 15h30 Địa Phương
Luang Prabang Văng Viêng 09h30 14h30 Express

Note: Ngoài các chuyến xe từ Văng Viêng đi Luan Prabang này quý khách có thể bắt xe từ Luang prabang đi Viên Chăn với nhiều giờ như sau:

– Xe bus địa phương: 6h00, 8h00, 11h00, 14h00, 16h30, 17h00, 18h30

– VIP bus: 08h00, 09h00, 19h30, 20h30


Share
be a pal and share this would ya?
Xe Văng Viêng – Luông Pha băng